CXP6 CoaXPressケーブル

CXP6 CoaXPressケーブル

販売価格はお問い合わせください。

メーカー:沖電線
最小LOT/1本〜
受注生産品

*納期は製品、数量によって異なりますのでお問い合わせください。

品名:CXP6-(1)-(2)-(3)-(4)
(1)心数        1心:1C  4心:4C
(2)ケーブルタイプ記号 固定細径:S 固定標準:H 可動細径:KS 可動標準:KH
(3)コネクタ組合せ記号 両端BNCコネクタ:BSBS BNC-DINコネクタ:BSDS 両端DINCコネクタ:DSDS (4)ケーブル長     記号例 0.5m:005 1m:010 10m:100◇メーカーサイト
https://www.okidensen.co.jp/jp/prod/cable/mv/coaxpress.html

◇品名例
ケーブル長(m)1芯 固定細径 両端BNCコネクタ1芯 固定細径 BNC-DINコネクタ1芯 固定細径 両端DINコネクタ
0.5CXP6-1C-S-BSBS-005CXP6-1C-S-BSDS-005CXP6-1C-S-DSDS-005
1CXP6-1C-S-BSBS-010CXP6-1C-S-BSDS-010CXP6-1C-S-DSDS-010
2CXP6-1C-S-BSBS-020CXP6-1C-S-BSDS-020CXP6-1C-S-DSDS-020
3CXP6-1C-S-BSBS-030CXP6-1C-S-BSDS-030CXP6-1C-S-DSDS-030
4CXP6-1C-S-BSBS-040CXP6-1C-S-BSDS-040CXP6-1C-S-DSDS-040
5CXP6-1C-S-BSBS-050CXP6-1C-S-BSDS-050CXP6-1C-S-DSDS-050
ケーブル長(m)1芯 固定標準 両端BNCコネクタ1芯 固定標準 BNC-DINコネクタ1芯 固定標準 両端DINコネクタ
0.5CXP6-1C-H-BSBS-005CXP6-1C-H-BSDS-005CXP6-1C-H-DSDS-005
1CXP6-1C-H-BSBS-010CXP6-1C-H-BSDS-010CXP6-1C-H-DSDS-010
2CXP6-1C-H-BSBS-020CXP6-1C-H-BSDS-020CXP6-1C-H-DSDS-020
3CXP6-1C-H-BSBS-030CXP6-1C-H-BSDS-030CXP6-1C-H-DSDS-030
4CXP6-1C-H-BSBS-040CXP6-1C-H-BSDS-040CXP6-1C-H-DSDS-040
5CXP6-1C-H-BSBS-050CXP6-1C-H-BSDS-050CXP6-1C-H-DSDS-050
6CXP6-1C-H-BSBS-060CXP6-1C-H-BSDS-060CXP6-1C-H-DSDS-060
7CXP6-1C-H-BSBS-070CXP6-1C-H-BSDS-070CXP6-1C-H-DSDS-070
8CXP6-1C-H-BSBS-080CXP6-1C-H-BSDS-080CXP6-1C-H-DSDS-080
9CXP6-1C-H-BSBS-090CXP6-1C-H-BSDS-090CXP6-1C-H-DSDS-090
10CXP6-1C-H-BSBS-100CXP6-1C-H-BSDS-100CXP6-1C-H-DSDS-100
11CXP6-1C-H-BSBS-110CXP6-1C-H-BSDS-110CXP6-1C-H-DSDS-110
12CXP6-1C-H-BSBS-120CXP6-1C-H-BSDS-120CXP6-1C-H-DSDS-120
13CXP6-1C-H-BSBS-130CXP6-1C-H-BSDS-130CXP6-1C-H-DSDS-130
14CXP6-1C-H-BSBS-140CXP6-1C-H-BSDS-140CXP6-1C-H-DSDS-140
15CXP6-1C-H-BSBS-150CXP6-1C-H-BSDS-150CXP6-1C-H-DSDS-150
ケーブル長(m)1芯 可動細径 両端BNCコネクタ1芯 可動細径 BNC-DINコネクタ1芯 可動細径 両端DINコネクタ
0.5CXP6-1C-KS-BSBS-005CXP6-1C-KS-BSDS-005CXP6-1C-KS-DSDS-005
1CXP6-1C-KS-BSBS-010CXP6-1C-KS-BSDS-010CXP6-1C-KS-DSDS-010
2CXP6-1C-KS-BSBS-020CXP6-1C-KS-BSDS-020CXP6-1C-KS-DSDS-020
3CXP6-1C-KS-BSBS-030CXP6-1C-KS-BSDS-030CXP6-1C-KS-DSDS-030
4CXP6-1C-KS-BSBS-040CXP6-1C-KS-BSDS-040CXP6-1C-KS-DSDS-040
5CXP6-1C-KS-BSBS-050CXP6-1C-KS-BSDS-050CXP6-1C-KS-DSDS-050
ケーブル長(m)1芯 可動標準 両端BNCコネクタ1芯 可動標準 BNC-DINコネクタ1芯 可動標準 両端DINコネクタ
0.5CXP6-1C-KH-BSBS-005CXP6-1C-KH-BSDS-005CXP6-1C-KH-DSDS-005
1CXP6-1C-KH-BSBS-010CXP6-1C-KH-BSDS-010CXP6-1C-KH-DSDS-010
2CXP6-1C-KH-BSBS-020CXP6-1C-KH-BSDS-020CXP6-1C-KH-DSDS-020
3CXP6-1C-KH-BSBS-030CXP6-1C-KH-BSDS-030CXP6-1C-KH-DSDS-030
4CXP6-1C-KH-BSBS-040CXP6-1C-KH-BSDS-040CXP6-1C-KH-DSDS-040
5CXP6-1C-KH-BSBS-050CXP6-1C-KH-BSDS-050CXP6-1C-KH-DSDS-050
6CXP6-1C-KH-BSBS-060CXP6-1C-KH-BSDS-060CXP6-1C-KH-DSDS-060
7CXP6-1C-KH-BSBS-070CXP6-1C-KH-BSDS-070CXP6-1C-KH-DSDS-070
8CXP6-1C-KH-BSBS-080CXP6-1C-KH-BSDS-080CXP6-1C-KH-DSDS-080
9CXP6-1C-KH-BSBS-090CXP6-1C-KH-BSDS-090CXP6-1C-KH-DSDS-090
10CXP6-1C-KH-BSBS-100CXP6-1C-KH-BSDS-100CXP6-1C-KH-DSDS-100
11CXP6-1C-KH-BSBS-110CXP6-1C-KH-BSDS-110CXP6-1C-KH-DSDS-110
12CXP6-1C-KH-BSBS-120CXP6-1C-KH-BSDS-120CXP6-1C-KH-DSDS-120
13CXP6-1C-KH-BSBS-130CXP6-1C-KH-BSDS-130CXP6-1C-KH-DSDS-130
14CXP6-1C-KH-BSBS-140CXP6-1C-KH-BSDS-140CXP6-1C-KH-DSDS-140
15CXP6-1C-KH-BSBS-150CXP6-1C-KH-BSDS-150CXP6-1C-KH-DSDS-150
ケーブル長(m)4芯 固定細径 両端BNCコネクタ4芯 固定細径 BNC-DINコネクタ4芯 固定細径 両端DINコネクタ
0.5CXP6-4C-S-BSBS-005CXP6-4C-S-BSDS-005CXP6-4C-S-DSDS-005
1CXP6-4C-S-BSBS-010CXP6-4C-S-BSDS-010CXP6-4C-S-DSDS-010
2CXP6-4C-S-BSBS-020CXP6-4C-S-BSDS-020CXP6-4C-S-DSDS-020
3CXP6-4C-S-BSBS-030CXP6-4C-S-BSDS-030CXP6-4C-S-DSDS-030
4CXP6-4C-S-BSBS-040CXP6-4C-S-BSDS-040CXP6-4C-S-DSDS-040
5CXP6-4C-S-BSBS-050CXP6-4C-S-BSDS-050CXP6-4C-S-DSDS-050
ケーブル長(m)4芯 固定標準 両端BNCコネクタ4芯 固定標準 BNC-DINコネクタ4芯 固定標準 両端DINコネクタ
0.5CXP6-4C-H-BSBS-005CXP6-4C-H-BSDS-005CXP6-4C-H-DSDS-005
1CXP6-4C-H-BSBS-010CXP6-4C-H-BSDS-010CXP6-4C-H-DSDS-010
2CXP6-4C-H-BSBS-020CXP6-4C-H-BSDS-020CXP6-4C-H-DSDS-020
3CXP6-4C-H-BSBS-030CXP6-4C-H-BSDS-030CXP6-4C-H-DSDS-030
4CXP6-4C-H-BSBS-040CXP6-4C-H-BSDS-040CXP6-4C-H-DSDS-040
5CXP6-4C-H-BSBS-050CXP6-4C-H-BSDS-050CXP6-4C-H-DSDS-050
6CXP6-4C-H-BSBS-060CXP6-4C-H-BSDS-060CXP6-4C-H-DSDS-060
7CXP6-4C-H-BSBS-070CXP6-4C-H-BSDS-070CXP6-4C-H-DSDS-070
8CXP6-4C-H-BSBS-080CXP6-4C-H-BSDS-080CXP6-4C-H-DSDS-080
9CXP6-4C-H-BSBS-090CXP6-4C-H-BSDS-090CXP6-4C-H-DSDS-090
10CXP6-4C-H-BSBS-100CXP6-4C-H-BSDS-100CXP6-4C-H-DSDS-100
11CXP6-4C-H-BSBS-110CXP6-4C-H-BSDS-110CXP6-4C-H-DSDS-110
12CXP6-4C-H-BSBS-120CXP6-4C-H-BSDS-120CXP6-4C-H-DSDS-120
13CXP6-4C-H-BSBS-130CXP6-4C-H-BSDS-130CXP6-4C-H-DSDS-130
14CXP6-4C-H-BSBS-140CXP6-4C-H-BSDS-140CXP6-4C-H-DSDS-140
15CXP6-4C-H-BSBS-150CXP6-4C-H-BSDS-150CXP6-4C-H-DSDS-150
ケーブル長(m)4芯 可動細径 両端BNCコネクタ4芯 可動細径 BNC-DINコネクタ4芯 可動細径 両端DINコネクタ
0.5CXP6-4C-KS-BSBS-005CXP6-4C-KS-BSDS-005CXP6-4C-KS-DSDS-005
1CXP6-4C-KS-BSBS-010CXP6-4C-KS-BSDS-010CXP6-4C-KS-DSDS-010
2CXP6-4C-KS-BSBS-020CXP6-4C-KS-BSDS-020CXP6-4C-KS-DSDS-020
3CXP6-4C-KS-BSBS-030CXP6-4C-KS-BSDS-030CXP6-4C-KS-DSDS-030
4CXP6-4C-KS-BSBS-040CXP6-4C-KS-BSDS-040CXP6-4C-KS-DSDS-040
5CXP6-4C-KS-BSBS-050CXP6-4C-KS-BSDS-050CXP6-4C-KS-DSDS-050
ケーブル長(m)4芯 可動標準 両端BNCコネクタ4芯 可動標準 BNC-DINコネクタ4芯 可動標準 両端DINコネクタ
0.5CXP6-4C-KH-BSBS-005CXP6-4C-KH-BSDS-005CXP6-4C-KH-DSDS-005
1CXP6-4C-KH-BSBS-010CXP6-4C-KH-BSDS-010CXP6-4C-KH-DSDS-010
2CXP6-4C-KH-BSBS-020CXP6-4C-KH-BSDS-020CXP6-4C-KH-DSDS-020
3CXP6-4C-KH-BSBS-030CXP6-4C-KH-BSDS-030CXP6-4C-KH-DSDS-030
4CXP6-4C-KH-BSBS-040CXP6-4C-KH-BSDS-040CXP6-4C-KH-DSDS-040
5CXP6-4C-KH-BSBS-050CXP6-4C-KH-BSDS-050CXP6-4C-KH-DSDS-050
6CXP6-4C-KH-BSBS-060CXP6-4C-KH-BSDS-060CXP6-4C-KH-DSDS-060
7CXP6-4C-KH-BSBS-070CXP6-4C-KH-BSDS-070CXP6-4C-KH-DSDS-070
8CXP6-4C-KH-BSBS-080CXP6-4C-KH-BSDS-080CXP6-4C-KH-DSDS-080
9CXP6-4C-KH-BSBS-090CXP6-4C-KH-BSDS-090CXP6-4C-KH-DSDS-090
10CXP6-4C-KH-BSBS-100CXP6-4C-KH-BSDS-100CXP6-4C-KH-DSDS-100
11CXP6-4C-KH-BSBS-110CXP6-4C-KH-BSDS-110CXP6-4C-KH-DSDS-110
12CXP6-4C-KH-BSBS-120CXP6-4C-KH-BSDS-120CXP6-4C-KH-DSDS-120
13CXP6-4C-KH-BSBS-130CXP6-4C-KH-BSDS-130CXP6-4C-KH-DSDS-130
14CXP6-4C-KH-BSBS-140CXP6-4C-KH-BSDS-140CXP6-4C-KH-DSDS-140
15CXP6-4C-KH-BSBS-150CXP6-4C-KH-BSDS-150CXP6-4C-KH-DSDS-150